feb 20

Felvételi információ

Tisztelt Szülők! Kedves 8. évfolyamos Tanulók!

A pályaalkalmassági elbeszélgetés időpontja: 2018. február 28. 12 órától.

Hétfőn (2018. 02. 26-án ) tudjuk közzétenni az elbeszélgetés pontosabb csoportbeosztását.

Kérjük figyeljék a honlapunkon megjelenő információkat!

 

 

A tanulók hozzák magukkal a következő dolgokat:

 • ellenőrzőt,
 • matematika füzetet,
 • irodalom füzetet,
 • íróeszközt (toll, ceruza)

Bár alapvetően szóbeli elbeszélgetés lesz, fognak kapni egy kis feladatlapot, amelyen egyszerű feladatokat kell megoldaniuk.

 

feb 20

SÍTÚRA

2018. február 16-án Borsányi Iván tanár úr szervezésében ismét sítúrán vettek részt a királyos diákok Szlovákiában, Kosutkán. A diákokat Bartha Csaba és Galambos Adriána is elkísérte. A sítúra képeit Galambos Adriána készítette.

További képek: Tovább a teljes tartalomhoz »

feb 15

Farsangi vetélkedő a DÖK szervezésében


Képek a vetélkedőről:
Tovább a teljes tartalomhoz »

feb 13

Pályázat

                                     

                                      Kedves Diákok!
Közeledik a Szakmák Éjszakája, amelyet a pályaválasztás előtt álló általános iskolásoknak szervezünk. A rendezvénnyel segítséget szeretnénk nyújtani számukra abban, hogy a sok-sok lehetőség és szakirány között minél jobban el tudjanak igazodni.
Azt kérjük, hogy fogalmazzátok meg 100-150 szavas terjedelemben,hogy miért választottátok a szakmátokat vagy szakirányotokat, mit szerettek benne; kiknek ajánljátok és mit üzentek a mai 13-14 éves fiataloknak.
A fogalmazásokat feltöltjük a facebook oldalunkra, ahol ti is
szavazhattok, melyik pályamű legyen a nyertes.

                                                                                                                                                                                       Az első három helyezett 30-20-10 ezer forint értékű nyereményben részesül, a 4-6. helyezett pedig páros mozijegyet kap.

A fogalmazásokat Word dokumentumban 2018. március 7-ig küldjétek el a palyaorientacio@vszc.hu címre, és tüntessétek fel a neveteket, iskolátokat, osztályotokat és szakmátokat/szakirányotokat is.

                                                                         Jó munkát kívánok!
                                                                              Dudás Tibor
                                                                                főigazgató
                                                                    Váci Szakképzési Centrum

feb 12

Ösztöndíjas szakmák Pest megyében

Ösztöndíjas szakmák Pest megyében a 2018/2019-es tanévben
Léteznek olyan szakmák, melynek szakembereiből kevesebb van, mint amennyire a gazdaságunknak szüksége lenne, ezért minden évben a kormány rendeletben határozza meg megyénként azt a 20 szakmát, melyeknek kitanulása nappali rendszerű szakképzésben, középiskolai keretek között ösztöndíjjal támogatott. Az ösztöndíj (havonta) 10 000-35 000 Ft, vagy 20 000-50 000 Ft

Az ösztöndíj mértéke a szakközépiskolai tanulmányok esetében az első szakképzési évfolyam első félévében tanulónként egységesen 10.000 Ft /hó. Az első szakképzési évfolyam második félévétől kezdődően a tanulmányi eredmény határozza meg az ösztöndíj nagyságát.

2,51 és 3,0 között van:10 000 forint,

3,01 és 3,5 között van: 15 000 forint,

3,51 és 4,0 között van: 20 000 forint,

4,01 és 4,5 között van: 27 000 forint,

4,51 és 5,0 között van: 35 000 forint.

Az ösztöndíj havi mértéke szakgimnáziumi tanulmányok esetében (13., 14. évfolyamon), ha a tanulmányi átlageredmény:

3,01 és 3,5 között van: 20 000 forint,

3,51 és 4,0 között van:30 000 forint,

4,01 és 4,5 között van: 40 000 forint,

4,51 és 5,0 között van: 50 000 forint.

Pest megyében Szabóky Adolf Szakképzési Ösztöndíjra jogosító szakképesítések a 2018/2019. tanévben.

 1. Ács (34-582-01)
 2. Elektronikai műszerész (34-522-03)
 3. Elektronikai technikus (54-523-02)
 4. Épület- és szerkezetlakatos (34-582-03)
 5. Erdészeti szakmunkás (34-623-01)
 6. Gazda (34-621 -01)
 7. Gépgyártástechnológiai technikus (54-521 -03)
 8. Gépi forgácsoló (34-521 -03)
 9. Gyakorló ápoló (54-723-02)
 10. Gyakorló mentőápoló (54-723-01)
 11. Hegesztő (34-521 -06)
 12. Ipari gépész (34-521 -04)
 13. Kistermelői élelmiszerelőállító, falusi vendéglátó (34-541 -08)
 14. Központifűtés- és gázhálózat rendszerszerelő (34-582-09)
 15. Lovász (34-621 -02)
 16. Mezőgazdasági gépész (34-521 -08)
 17. Pék (34-541 -05)
 18. Szerszámkészítő (34-521 -109
 19. Szociális gondozó és ápoló (34-762-01)

 

feb 05

Tankönyvigénylő lap

Tisztelt Szülők! Kedves Tanulók!

A tankönyvigénylő lap innen is letölthető. Fontos, hogy kétoldalas nyomtatással legyenek szívesek kinyomtatni. (10-15. évfolyam számára szükséges)

A kitöltött nyomtatványt február 28-ig kérjük leadni az iskolai könyvtárba, Sztankovics Éva könyvtárosnak.

tankönyvigénylő lap 2018_2019

feb 01

FELVÉTELI INFORMÁCIÓK

Kedves 8. évfolyamos Tanulók!
A felvételi lap kitöltéséhez a következő információkra lesz szükségetek az iskolánkkal kapcsolatban, ha hozzánk jelentkeztek:
OM azonosító:203065
Feladatellátási hely kódja: 002
Váci SZC Király Endre Szakgimnáziuma és
Szakközépiskolája
2600 Vác, Naszály út 8.
postázási cím: 2600 Vác, Naszály út 8.

A Pest megyei középfokú oktatási intézmények adatait a következő linken találhatjátok meg:

https://www.oktatas.hu/…/…/om_azonositok_tt_jegyzek/Pest.pdf

Itt megtalálhatjátok a képzési területek kódjait is.
A mi iskolánk a 30. oldalon található meg.

feb 01

Beiskolázási tájékoztató

Kedves Érdeklődők!

Az alábbi szövegre kattintva letölthető a 2018/19-es beiskolázási

tájékoztatónk!

beiskolázási tájékoztató

jan 25

Magyar Kultúra Napja

jan 18

Központi írásbeli felvételi vizsga

Kedves Felvételizők!

 

A központi írásbeli felvételi vizsga időpontja: 2018. január 20. 10-12 óra

(Pótló írásbeli vizsga időpontja (orvosi igazolással): 2018. január 25. csütörtök; 14-16 óra)

Kérjük, hogy 9.40-re minden felvételiző legyen a kijelölt tanteremben, az A épület 2. emeletén (aznap az iskola portáján ki lesz függesztve a terembeosztás).

Feltétlenül hozd magaddal személyes irataidat (személyi igazolvány, diákigazolvány, lakcímkártya).

Ami az írásbeli vizsgán használható: toll, ceruza, körző, vonalzó.

A felvételi időtartama: 2 x 45 perc (közte 15 perc szünet).

A kiértékelt dolgozatok megtekintésének ideje: 2018. 01. 30. 8-16 óra között ( A épület I. emelet, kultúrterem)

A tanulói észrevételek és azok kezelése (a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 38. § (9)-e, valamint a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 35. § (3) – (6) bekezdései alapján):
– A központi írásbeli vizsga kiértékelt dolgozatait a vizsgázó és szülője az igazgató által meghatározott helyen és időben, az iskola képviselőjének jelenlétében megtekintheti, azokról kézzel vagy elektronikus úton pl. digitális fényképezőgéppel másolatot készíthet, és – kizárólag a hivatalos javítási-értékelési útmutatótól eltérő értékelés esetén – az értékelésre észrevételt tehet. Ha az iskolában a feltételek rendelkezésre állnak, a vizsgázó kérésére a saját kiértékelt dolgozatáról másolatot kell készíteni. A megtekintéshez – az adott írásbeli vizsgát követő nyolc napon belül – egy munkanapot (nyolc órát) kell biztosítani.
– A vizsgázó és szülője a javítási-értékelési útmutatótól eltérő értékelés esetén észrevételeit a megtekintést követő első munkanap végéig – tizenhat óráig – írásban adhatja le. Az észrevétel benyújtására nyitva álló határidő elmulasztása esetén egy napon belül lehet igazolási kérelmet benyújtani. Az igazolási kérelem benyújtási határideje jogvesztő.
– Ha az írásbeli vizsgakérdésekre adott megoldás értékelésére a vizsgázó észrevételt nyújt be, az iskola az észrevételt érdemben elbírálja. Az iskola a bírálat eredményét határozat formájában, megfelelő indokolással, az észrevétel benyújtását követő három munkanapon belül írásban közli az észrevételt tevővel.
– Ha az észrevételt tevő az iskola határozatának kézhezvétele után is fenntartja korábbi észrevételét, ezt 3 napon belül írásban közli a vizsgát szervező iskolával. A határidő elmulasztása jogvesztő, a fellebbezés benyújtására meghatározott határidő elmulasztása miatt igazolásnak helye nincs. Az iskola a fenntartott észrevételt az ügyre vonatkozó dokumentumokkal együtt egy munkanapon belül megküldi az OH-nak.
– Az OH a fenntartott észrevételt érdemben elbírálja. A bírálat eredményét határozat formájában, megfelelő indokolással, az észrevétel benyújtását követő nyolc napon belül rövid úton (elektronikus úton) írásban közli az iskolával, valamint postai úton megküldi az iskolának és az észrevételt tevőnek.

Az OH-ba beküldött fenntartott észrevételhez mellékelni kell:
– a jelentkezési lap hiteles másolatát,
– szakértői bizottság szakvéleménye és az erre vonatkozó igazgatói határozat hiteles másolata (amennyiben szakértői bizottsági vélemény benyújtásra került),
– az írásbeli dolgozat eredeti példányát,
– a megtekintés tényéről szóló nyilatkozat hiteles másolatát,
– a tanulói észrevétel hiteles másolatát,
– az értékelő pedagógus és az elbírálásban részt vevő szaktanár szakmai véleményének hiteles másolatát,
– az iskolai döntésről szóló írásba foglalt határozat hiteles másolatát,
– az értékelő lap hiteles másolatát
– a tanulói észrevétel fenntartásának eredeti példányát.
Az OH – az iratok beérkezését követő – nyolc napon belül dönt, és döntéséről – a kézbesítéssel egyidejűleg – rövid úton (elektronikus úton) értesíti az igazgatót. A fenntartott észrevétel benyújtása és elbírálása nem érinti a tanulónak a felvételiztető középfokú iskola által hozott, felvételi döntéssel kapcsolatos jogorvoslati jogát.

A felvételi vizsgához sok sikert kívánva, tisztelettel:

Papolczi Emőke

tagintézmény-vezető

 

Régebbi bejegyzések «