«

»

aug 22

nyári gyakorlat

Kedves Diákok!

Azok a tanulók, akik külső képzőhelyen teljesítették a nyári

gyakorlatot, szíveskedjenek leadni a gyakorlatról szóló igazolást

(140 óra és érdemjegy) legkésőbb szeptember 3-án az

osztályfőnöküknek vagy a titkárságon Csányiné Básti Diának.